ASP.NET MVC “CRUD” İşlemleri

EntityFramework

Bu yazımda Entity Framework ile Database First yöntemini kullanarak Create, Read, Update ve Delete işlemlerinin yapıldığı bir örnek yapacağız. Öncelikle Microsoft SQL Server Management Studio 2017 ile Veritabanı oluşturacağız, bu Veritabanımız yalnızca “Ogrenci” adında bir tabloya sahip olacak ve bu tabloda “ÖğrenciNo”, “OgrenciAdı”, “OgrenciSoyadı” ve “Bolum” bilgileri yer alacaktır.