Microsoft Excel – Bul ve Değiştir Komutu

Microsoft Excel

Bu makalede, Bul ve Değiştir komutu anlatılmaktadır. Bul komutu, Excel veri dizinindeki aranan herhangi bir veriyi bulmaya yaramaktadır. Bul komutunun kısayol tuşları “Ctrl + F” dir.

Excel - Bul Komutu
Resim-1

Değiştir komutu ise, Excel veri dizininde istenen verilerin veya işaretlerin yine istenen başka bir veri veya işaretlere dönüştürülmesine yaramaktadır. Değiştir komutunun kısayol tuşları ise “Ctrl + H” dir.

Resim-2

Resim-1’de Bul komutu ile C2 hücresinde yer alan Bilgisayar ürününü bulduk. Resim-2’de ise Değiştir komutu ile Bilgisayar ürününü arattık ve Laptop değeri ile değiştirdik.

Bir cevap yazın