Unity Trigger Fonksiyonları

Unity 2D trigger

Unity Trigger fonksiyonları nesneler arasındaki çarpışmayı algılamak için kullanılmaktadır. 3 tip Trigger fonksiyonu bulunmaktadır. Bunlar; onTriggerEnter, onTriggerStay ve onTriggerExit. Trigger fonksiyonlarının çağrılabilmesi için Collider ve Rigidbody bileşenlerinin ekli olması aynı zamanda Collider bileşeninde bulunan “Is Trigger” in tikli olması gerekmektedir. onTriggerEnter : Bu fonsiyon “Collider” ve “Rigidbody” bileşenleri sahip nesnenin trigger alanına girmesi birlikte çağrılmaktadır. […]