Unity Trigger Fonksiyonları

Unity 2D trigger

Unity Trigger fonksiyonları nesneler arasındaki çarpışmayı algılamak için kullanılmaktadır. 3 tip Trigger fonksiyonu bulunmaktadır. Bunlar; onTriggerEnter, onTriggerStay ve onTriggerExit.

Trigger fonksiyonlarının çağrılabilmesi için Collider ve Rigidbody bileşenlerinin ekli olması aynı zamanda Collider bileşeninde bulunan “Is Trigger” in tikli olması gerekmektedir.

onTriggerEnter : Bu fonsiyon “Collider” ve “Rigidbody” bileşenleri sahip nesnenin trigger alanına girmesi birlikte çağrılmaktadır.

void OnTriggerEnter(Collision collision) 
{
   if (collision.gameObject.tag == "Player")
   {
     //Tag'ı Player olan nesne Trigger alanına değdiği anda 
      çalışmaktadır.
   }
 }


onTriggerStay : Bu fonsiyon “Collider” ve “Rigidbody” bileşenleri sahip nesnenin trigger alanında kaldığı sürece çağrılmaktadır.

void OnTriggerStay(Collision collision) 
{
   if (collision.gameObject.tag == "Player")
   {
     //Tag'ı Player olan nesne Trigger alanında kaldığı sürece 
      çalışmaktadır.
   }
 }


onTriggerExit : Bu fonsiyon “Collider” ve “Rigidbody” bileşenleri sahip nesnenin trigger alanından çıktığı anda çağrılmaktadır.

void OnTriggerExit(Collision collision) 
{
   if (collision.gameObject.tag == "Player")
   {
     //Tag'ı Player olan nesne Trigger alanından çıktığı anda 
      çalışmaktadır.
   }
 }


Trigger Fonksiyonlarının Collision Fonksiyonlarından farkı; Collider ve Rigidbody bileşenlerine sahip nesne “Is Trigger” olarak belirlenen nesnelerin üzerinden geçebilmektedir. Nesneler birbirini engellememektedir.

Bir cevap yazın